Privacy

In deze Privacy Statement verwijzen we naar Studio noXcuse met maatschappelijke zetel te Wiedauwkaai 23h, 9000 Gent (België) en met ondernemingsnummer: 0829.064.344 (hierna ‘noXcuse’).

noXcuse is een sport studio die sport lessen aanbiedt hierin begrepen paaldanslessen, yogalessen, strectchlessen, handstandlessen en hiermee verbonden evenementen en workshops organiseert (hierna ‘Dienst’).

noXcuse hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens.

persoonsgegevens

noXcuse is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens via de website (http://www.noxcuse.be/) (hierna ‘Website’), inclusief de gegevens die NoXcuse ontvangt via mail (Tine@noxcuse.be) en via de app (https://www.bueno.nu/) (hierna ‘de App’. noXcuse verbindt zich ertoe om de algemene verordening persoonsgegevens (Verordening 2016/679) te respecteren.

1. WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT

noXcuse kan via de Website en de App de volgende Persoonsgegevens verwerken:

 • Informatie over uw computer of mobiel apparaat en uw bezoeken en gebruik van de Website en de App, inclusief uw IP-adres, besturingssysteem, browser type, tijdstip en geografische locatie;
 • Contactgegevens verstrekt bij het invullen van het formulier: naam, voornaam, adresgegevens, e-mail, GSM/telefoon nummer, geslacht en geboortedatum (hierna ‘Contactgegevens’);
 • Gegevens met betrekking tot het gebruik van de Dienst: boekingen, afwezigheden en annulaties;
 • Gegevens met betrekking tot familieleden indien een familie profiel wordt aangevraagd;
 • De foto’s en/of filmpjes die gemaakt worden tijdens het verstrekken van de Dienst;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken, bijvoorbeeld medische informatie.
 • Financiële informatie: uitgevoerde betalingen.

2. DOEL VAN DEZE VERWERKING

noXcuse kan de persoonlijke gegevens die u verstrekt voor verscheidene doeleinden gebruiken:

 • noXcuse gebruikt uw Persoonsgegevens voor het uitvoeren en aanbieden van de Dienst.
 • noXcuse gebruikt uw Persoonsgegevens voor doeleinden van klantenbeheer, bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden.
 • Uw Contactgegevens kunnen gebruikt worden voor doeleinden van direct marketing, bijvoorbeeld om u via e-mail, telefonisch of per post te informeren over producten en campagnes van noXcuse.
 • noXcuse gebruikt uw Persoonsgegevens wanneer zij daar wettelijk toe verplicht is.

Indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming kan u deze ten alle tijden intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

3. Doorgifte van uw persoonsgegevens

noXcuse stelt uw Persoonsgegevens beschikbaar aan haar personeel op een ‘need to know’ basis.
noXcuse kan gebruik maken van verwerkers om uw Persoonsgegevens te verwerken.
noXcuse maakt gebruik van de App voor het beheer van uw gegevens, de privacy statement van de uitgever van de App, Bueno, kan gevonden worden op Bueno Privacy Statement.

noXcuse geeft de Persoonsgegevens door aan volgende (categorieën) ontvangers:

 • Bueno NL BV met maatschappelijke zetel Louis Bouwmeesterstraat 30 1065KW, Amsterdam, Nederlandmet ondernemingsnummer KVK56785356 en contactadres mail@bueno.nu;
 • Organisaties waartoe noXcuse een wettelijke verplichting heeft om persoonsgegevens te delen.

NoXcuse kan zijn bedrijfsstructuur wijzigen door de juridische vorm te wijzigen, fusie, overnames en verkoop. In dergelijke transacties worden Persoonsgegevens doorgegeven conform deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

4. Bewaring van uw persoonsgegevens

NoXcuse houdt zich eraan uw Persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig voor het uitvoeren van de Dienst.
U kan noXcuse te allen tijde vragen de persoonsgegevens te verwijderen.


5. Uw rechten

U heeft het recht heeft ons te verzoeken tot inzage van en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid, door zich te richten tot noXcuse, Wiedauwkaai 23h, 9000 Gent (België) of tine@noxcuse.be met een schriftelijk verzoek, met bijgevoegd een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart.

NoXcuse zal u binnen 1 (één) maand na uw verzoek meedelen welk gevolg hieraan gegeven werd.

Indien u voor een bepaald verwerking uw toestemming heeft gegeven, heeft u te allen tijde het recht om deze in te trekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voor de intrekking.

Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Gegevensbeschermingautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België of contact(at)apd-gba.be).


Cookies

Een cookie is een stukje data (tekst file) die, wanneer je de Wesbite bezoekt, door de Website via de browser op jouw device bewaard wordt om informatie over jou op te slaan. Deze cookies worden door noXcuse op je browser geplaatst en zijn first-party-cookies.

__utma Cookie: Deze cookie houdt het aantal keren bij dat een bezoeker de Website heeft bezocht. Deze cookie blijft lopen tot 2 jaar na de set-up date.

__utmz Cookie: Deze cookie slaat op van waar de bezoeker kwam voor het bezoeken van de website en legt uit hoe de bezoeker de Website bereikt heeft. Deze bezoeker heeft een geldigheidsduur van 6 maand na de set-up date.

Word nu een paal- of hangbeest

Bekijk ons aanbod en kies het abonnement dat bij jou past.

Schrijf nu in