Algemene voorwaarden


CORONA AFSPRAKEN

We vinden het als studio belangrijk om ook nu nog steeds een bijdrage te leveren in het beperken van de verspreiding van het virus.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid, we vragen van jullie hetzelfde, heb respect voor jezelf en elkaar en hou rekening met deze extra regels.

Vanaf 1 juli.

 • De social distancing blijft van toepassing, ook tijdens het sporten. We hebben uitgemeten hoeveel matjes er op een veilige afstand van elkaar kunnen liggen in elke zaal. Kijk even op het plannetje aan de deur hoe je je matje het best legt.
 • Ontsmet de paal bij elke wissel van persoon. Je neemt nog steeds een handdoekje per persoon. De paal ook voor en na de les grondig afkuisen met ontsmettingsalcohol.
 • Contactsporten zijn opnieuw toegelaten, dat betekent voor ons dat er opnieuw mag gespot worden. MAAR het is de bedoeling dat je dit nauw contact nog steeds gaat beperken. De persoon die je gaat spotten tel je in je bubbel van 15 voor die week. Als lesgever gaan we (net zoals altijd) tonen hoe je op een veilige manier kan spotten, zelf gaan we heel beperkt spotten aangezien we anders met veel te veel mensen nauw contact hebben. Aan het begin van de les vragen we telkens of je al dan niet gespot wil worden en door wie. We willen iedereen de mogelijkheid geven hier zelf over te beslissen. Wil je nog niet aangeraakt worden, dan is dat voor ons helemaal oké, we gaan niemand verplichten en houden rekening met iedereen. Ontsmet telkens je handen voor en na het spotten. Denk eraan met of zonder spotten, wees geen kamikaze en voer de oefeningen gecontroleerd uit. Ben je niet zeker, doe het dan niet! Hou het veilig!

Verder gelden deze corona regels ook nog steeds:

 • Je kan de studio enkel betreden met mondmasker, aangezien afstand houden in de gang en toiletten niet mogelijk is.
 • Bij het binnenkomen in de studio de handen ontsmetten. We hebben een grote fles staan in de inkom (in elke zaal is er ook mogelijkheid om je handen te ontsmetten).
 • Hou rechts aan wanneer je door de gang loopt.
 • Was voldoende je handen.
 • Blijf thuis als je ziek bent of symptomen hebt.
 • Blijf thuis wanneer je contact hebt gehad met een besmet persoon.
 • De kleedkamer en douche houden we nog even gesloten.
 • We hebben de lockers verplaatst naar de gang zodat het geen rommeltje hoeft te worden in de zalen.
 • Probeer je zoveel mogelijk thuis, in de auto, in de bus of op de fiets om te kleden (oké, misschien toch maar beter niet in de bus en op de fiets ;-p).
 • Kom nog steeds op tijd (5 minute window blijft gelden!), maar wacht buiten op de parking.
 • Neem een gevulde drinkfles mee, er zijn geen glazen ter beschikking.

Tijdens de les:

 • In de zalen, tijdens het sporten is een mondmasker niet nodig, we kunnen voldoende afstand nemen.
 • Afstand houden blijft ook tijdens de les de norm, hou hier rekening mee.
 • De ramen staan constant open zodat er voldoende verluchting is, zorg dus voor een trui als het frisser is. Experten raden het gebruik van ventilators af, we laten die dus nog even in de kelder.
 • We hebben uitgemeten waar je best kan staan en je matje leggen, zie plan aan de deur.
 • Neem een handdoek mee om op je matje te leggen, na de opwarming matje ontsmetten.
 • Het materiaal dat je gebruikt na de les ontsmetten.
 • Materiaal dat gedeeld wordt na elk gebruik ontsmetten.

Bronnen: Sport Vlaanderen, protocol fitness, dans en karate.

Update 1 juli 2020.

ALGEMENE VOORWAARDEN NOXCUSE

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten, diensten en/of werkzaamheden van Studio noXcuse te Gent, hierna ook te noemen: de studio.

 

Inschrijving, betaling en opzegging

 

 1. Inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Inschrijvingen lopen via ons online boekingssysteem Fitmanager.
 3. Minderjarigen mogen zich niet zonder toestemming van ouder(s) en/of voogd zelfstandig bij de studio inschrijven. Ouder(s)/voogd, die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden.
 4. Betaling van het lesgeld en/of het aftekenen van de leskaart dient voor aanvang van de les te geschieden.
 5. Betaling is definitief. Indien een deelnemer om wat voor reden dan ook niet langer les kan volgen, is er geen terugbetaling van het lesgeld onder welke vorm ook.
 6. Lessen kunnen niet overgedragen worden naar een ander moment of volgend seizoen.
 7. Indien een deelnemer in gebreke blijft het lesgeld, dan wel andere in verband met de activiteiten van de studio verschuldigde bedragen, geheel of gedeeltelijk te betalen, is de studiohouder bevoegd de deelnemer van verdere lessen uit te sluiten en hem de toegang tot de studio te ontzeggen. Dit laat de verplichting van de deelnemer om het volledige lesgeld te voldoen, onverlet.
 8. Studio noXcuse is bevoegd om personen wegens wangedrag uit de les te verwijderen en blijvend de toegang tot de studio te ontzeggen.
 9. Studio noXcuse mag een les annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig deelnemers, (langdurige) ziekte en andere overmacht situaties.
 10. Studio noXcuse is bevoegd te allen tijde wijzigingen in de lestijden, tarieven, huisregels en voorwaarden aan te brengen.

 

Aansprakelijkheid

 

 1. Studio noXcuse is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen in de studio.
 2. Raadpleeg eerst je huisarts indien je gezondheid eventueel beperkingen of bijzonderheden met zich meebrengt. Meld bijzonderheden steeds aan de lesgever.
 3. Studio noXcuse is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of persoonlijk letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van een les, open inloop, workshop, activiteit, etc.
 4. Studio noXcuse heeft een individuele ongevallenverzekering voor al haar actieve leden, deze is inbegrepen in het lesgeld. Het officiële formulier dient meteen na het ongeval ingevuld te worden. Deze individuele ongevallenverzekering vervangt in geen geval de verplichte ziekteverzekering in België. Deze verzekering komt tussen in het deel waar je eigen mutualiteit niet in tussenkomt.
 5. Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op de betrokkene verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
 6. Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaar je de studio, directie en medewerkers voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de studio ten gevolge van jouw handelen of nalaten.

 

Geldende huisregels

Algemeen

 • De studio heeft het recht personen de toegang tot de studio te weigeren of uit te sluiten van deelname aan de lessen.
 • Alle deelnemers en bezoekers dienen gedurende hun verblijf in de studio zich te houden aan de algemene voorwaarden van de studio en de aanwijzingen, gegeven door de directie en/of de medewerkers, op te volgen.
 • De lessen beginnen stipt, kom op tijd. We raden aan om 15 minuten voor de starttijd aanwezig te zijn zodat je de tijd hebt om je om te kleden en andere voorbereidingen te treffen. We hebben een “5 minutes window”, dit wil zeggen dat je vijf minuten na de starttijd van de les niet meer binnen mag! Dit is een veiligheidsmaatregel, respecteer je docent en medestudenten en kom op tijd.
 • Je dient rekening te houden met de parkeerkalender van de Eskimofabriek. Je kan parkeren op de parking van de Eskimo met uitzondering van de dagen vermeld in de kalender (zie whiteboard in de inkom). Hou hiermee rekening in je vertrektijd, als de parking niet toegankelijk is kan je verderop parkeren en moet je dus even wandelen. Fietsers, parkeer je fiets op de daarvoor voorziene plaats.
 • Het is niet toegestaan introducés en/of bezoekers in de vorm van ‘kijkers’ mee te nemen naar je les of één van de andere lessen.

 

Kleding, schoenen en hygiëne

 • Je bent vrij in je kledingkeuze, zolang je rekening houdt met de fatsoensnormen. Lingerie of ondergoed als sportoutfit is niet toegestaan.
 • Voor het paaldansen heb je een kort shortje en tanktop/ sporttopje nodig. Zorg er ook voor dat boezem en billen voldoende bedekt zijn én blijven. Tijdens de opwarming is het slim om een legging te dragen, zeker in de winter zodat je lichaam goed warm kan worden.
 • Schoenen zijn niet toegelaten in de zalen.
 • Sieraden zoals ringen, armbanden, kettingen en oorbellen dienen te worden verwijderd vóór elke les. Denk eraan om de dag dat je komt paaldansen geen bodylotion aan te doen.
 • Zorg altijd voor een goede hygiëne ten behoeve van jezelf en je medecursisten. Draag altijd schone (sport)kleding. Zorg dat je voeten proper zijn.
 • In de hangmat vragen we kousen en een t-shirt met mouwen die de oksel bedekken te dragen. Dit voor de hygiëne van de hangmatten.
 • Het is aan te raden een handdoek mee te brengen om op je matje te leggen voor de hygiëne.

 

Eten, drinken & roken

 • Het is niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen vóór of tijdens de les, workshop of activiteit in Studio noXcuse.
 • Tijdens de lessen is het gebruik van kauwgom of snoepjes niet toegestaan in verband met je veiligheid.
 • Eten en fridrank zijn niet toegestaan in de zalen.
 • Er geldt in de gehele studio een rookverbod.

 

Foto- en filmopnamen

 • Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in de studio is uitsluitend toegestaan met toestemming van Studio noXcuse. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
 • Voor de veiligheid en privacy van je medesporters vragen we om tijdens de les niet te filmen/ fotograferen. Tussen de lessen door is er steeds tijd om nog foto’s/ filmpjes/ … te maken. Denk eraan wanneer je beeldmateriaal online zet dit met respect te doen voor je medesporter en zijn privacy. Tijdens workshops van gastdocenten kan hier een uitzondering op gemaakt worden, dit moet echter eerst gevraagd worden.
 • Je geeft Studio noXcuse toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, deelnemers of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. Je kan ter plekke aan de docent of fotograaf kenbaar maken, als je niet gefotografeerd wenst te worden, als je foto’s niet op de website of social mediapagina’s van de studio mogen worden geplaatst en/of niet voor redactionele of promotionele doeleinden mogen worden gebruikt.
 • De in de studio gemaakte foto’s, van de studio ontvangen foto’s en foto’s die op de website of social mediapagina’s van de studio staan, zijn eigendom van de studio en uitsluitend voor privégebruik bestemd. Deze foto’s/ beeldmateriaal mogen niet voor commerciële doeleinden worden aangewend, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven door de directie.

 

Overige bepalingen

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de lessen uitsluitend bedoeld voor “eigen gebruik” door de cursisten; hier is de tariefstelling op afgestemd.
 2. Het is derhalve verboden om hetgeen tijdens de lessen is geleerd op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod is de cursist een vergoeding verschuldigd aan de studio van €850,00 euro per overtreding.
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Schrijf je in op de nieuwsbrief
ErrorHere