Corona – Algemene voorwaarden


CORONA AFSPRAKEN

We vinden het als studio belangrijk om een bijdrage te leveren in het beperken van de verspreiding van het virus.
Wij nemen onze verantwoordelijkheid, we vragen van jullie hetzelfde, heb respect voor jezelf en elkaar en hou rekening met deze extra regels.

 

DE BASIS – overal, voor iedereen

 1. Was je handen.
 2. Hoest of nies in een papieren zakdoek of in de binnenkant van je elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak (tissues en vuilbakjes in elke zaal – aan de voordeur staan grote rode vuilbakken).
 4. Blijf thuis als je ziek bent.
 5. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
 6. Vermijd fysiek contact met anderen.
 7. Houd minstens 1,5 m afstand.

 

Mogen tijdelijk niet deelnemen aan de lessen:

 • Personen die ziek zijn.
 • Personen die de laatste 7 dagen Covid-19 symptomen hebben gehad.
 • Personen waarbij de laatste 7 dagen in de naaste omgeving (partner, gezin) ziekte of ziektesymptomen zijn (geweest).

 

Denk eraan je tijdig af te melden via Bueno, op die manier ben je je credit voor die les niet kwijt en kan je deze later nog hergebruiken.

Plots ziek en dus niet tijdig afgemeld: meld je nog steeds af via Bueno en bezorg ons een doktersbriefje om je credit te recupereren.

Indoor sporten is opnieuw toegestaan vanaf 9 juni.

 

Algemene corona regels

 • Je kan de studio enkel betreden met mondmasker.
 • Bij het binnenkomen in de studio je handen ontsmetten. We hebben een ontsmettingszuil in de inkom staan (in elke zaal is er ook mogelijkheid om je handen te ontsmetten).
 • Hou rechts aan wanneer je door de gang loopt. Hou afstand ook bij de lockers en in de toiletten.
 • Was voldoende je handen.
 • Kom nog steeds op tijd (5 minute window blijft gelden!), maar wacht buiten op de parking.
 • Hou je mondmasker aan tot je op je matje of in je hangmat zit. Voor alle verplaatsingen in de studio, ook in de zalen doe je je mondmasker aan. Op je matje, in je hangmat, aan de paal hoef je geen mondmasker te dragen, dan kunnen we afstand bewaren.
 • De lockers blijven nog even op de gang zodat het geen rommeltje hoeft te worden in de zalen en de kleedkamer vermeden kan worden.
 • Neem een gevulde drinkfles mee, je kan nog steeds water nemen maar er zijn geen glazen ter beschikking.

 

Tijdens de les:

 • In de zalen, tijdens het sporten is een mondmasker niet nodig, we kunnen voldoende afstand nemen. Wel wanneer je je gaat verplaatsen!
 • Afstand houden blijft ook tijdens de les de norm, hou hier rekening mee. 
 • Verluchting is verplicht. De ramen staan constant open zodat er voldoende verluchting is, zorg dus voor een trui, lange broek,… als het frisser is! We moeten verplicht in elke zaal een Co2 meter plaatsen, deze meet de luchtkwaliteit. Er zijn twee alarmniveaus. Oranje (900): de ruimte moet meer verlucht worden.
  Rood (1200): de ruimte moet verlaten worden.
 • We hebben uitgemeten waar je best kan staan en je matje leggen, zie plan aan de deur.
 • Neem een handdoek mee om op je matje te leggen, na de opwarming matje ontsmetten.
 • Het materiaal dat je gebruikt voor en na de les ontsmetten.
 • Materiaal dat gedeeld wordt na elk gebruik ontsmetten!

 

Contact is toegestaan indien het nodig is voor het uitvoeren van de sport. Het is de bedoeling dat dit contact nog steeds zoveel mogelijk vermeden wordt.

Wat betekent dit nu concreet voor ons?

Dit wil zeggen dat elkaar helpen (spotten) uitzonderlijk kan, maar we proberen het wel toch zoveel mogelijk te beperken, hou je aan 1 spotter per les! Spreek op voorhand af of je je hier beide comfortabel bij voelt, het is niet omdat het terug mag dat het moet. Docenten gaan zo weinig mogelijk spotten omdat zij meerdere mensen per avond zien. Wanneer een docent spot is dit steeds met mondmasker, doe dus je mondmasker aan wanneer de docent je helpt.

Denk eraan met of zonder spotten, wees geen kamikaze en voer de oefeningen gecontroleerd uit. Ben je niet zeker, doe het dan niet! Hou het veilig!

 

Bedankt om deze afspraken te respecteren.

Vragen, opmerkingen, bezorgdheden: contacteer Tine of spreek iemand van het team aan.
Corona contactpersoon: Tine Poullet (0474 690 451 – tine@noxcuse.be).

 

Bronnen: Sport Vlaanderen, protocol Fitness.
Update 28 mei 2021.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN NOXCUSE

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten, diensten en/of werkzaamheden van Studio noXcuse te Gent, hierna ook te noemen: de studio.

 

Inschrijving, betaling en opzegging

 

 1. Inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Inschrijvingen lopen via ons online boekingssysteem Fitmanager.
 3. Minderjarigen mogen zich niet zonder toestemming van ouder(s) en/of voogd zelfstandig bij de studio inschrijven. Ouder(s)/voogd, die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden.
 4. Betaling van het lesgeld en/of het aftekenen van de leskaart dient voor aanvang van de les te geschieden.
 5. Betaling is definitief. Indien een deelnemer om wat voor reden dan ook niet langer les kan volgen, is er geen terugbetaling van het lesgeld onder welke vorm ook.
 6. Lessen kunnen niet overgedragen worden naar een ander moment of volgend seizoen.
 7. Indien een deelnemer in gebreke blijft het lesgeld, dan wel andere in verband met de activiteiten van de studio verschuldigde bedragen, geheel of gedeeltelijk te betalen, is de studiohouder bevoegd de deelnemer van verdere lessen uit te sluiten en hem de toegang tot de studio te ontzeggen. Dit laat de verplichting van de deelnemer om het volledige lesgeld te voldoen, onverlet.
 8. Studio noXcuse is bevoegd om personen wegens wangedrag uit de les te verwijderen en blijvend de toegang tot de studio te ontzeggen.
 9. Studio noXcuse mag een les annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig deelnemers, (langdurige) ziekte en andere overmacht situaties.
 10. Studio noXcuse is bevoegd te allen tijde wijzigingen in de lestijden, tarieven, huisregels en voorwaarden aan te brengen.

 

Aansprakelijkheid

 

 1. Studio noXcuse is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen in de studio.
 2. Raadpleeg eerst je huisarts indien je gezondheid eventueel beperkingen of bijzonderheden met zich meebrengt. Meld bijzonderheden steeds aan de lesgever.
 3. Studio noXcuse is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of persoonlijk letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van een les, open inloop, workshop, activiteit, etc.
 4. Studio noXcuse heeft een individuele ongevallenverzekering voor al haar actieve leden, deze is inbegrepen in het lesgeld. Het officiële formulier dient meteen na het ongeval ingevuld te worden. Deze individuele ongevallenverzekering vervangt in geen geval de verplichte ziekteverzekering in België. Deze verzekering komt tussen in het deel waar je eigen mutualiteit niet in tussenkomt.
 5. Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op de betrokkene verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
 6. Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaar je de studio, directie en medewerkers voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de studio ten gevolge van jouw handelen of nalaten.

 

Geldende huisregels

Algemeen

 • De studio heeft het recht personen de toegang tot de studio te weigeren of uit te sluiten van deelname aan de lessen.
 • Alle deelnemers en bezoekers dienen gedurende hun verblijf in de studio zich te houden aan de algemene voorwaarden van de studio en de aanwijzingen, gegeven door de directie en/of de medewerkers, op te volgen.
 • De lessen beginnen stipt, kom op tijd. We raden aan om 15 minuten voor de starttijd aanwezig te zijn zodat je de tijd hebt om je om te kleden en andere voorbereidingen te treffen. We hebben een “5 minutes window”, dit wil zeggen dat je vijf minuten na de starttijd van de les niet meer binnen mag! Dit is een veiligheidsmaatregel, respecteer je docent en medestudenten en kom op tijd.
 • Je dient rekening te houden met de parkeerkalender van de Eskimofabriek. Je kan parkeren op de parking van de Eskimo met uitzondering van de dagen vermeld in de kalender (zie whiteboard in de inkom). Hou hiermee rekening in je vertrektijd, als de parking niet toegankelijk is kan je verderop parkeren en moet je dus even wandelen. Fietsers, parkeer je fiets op de daarvoor voorziene plaats.
 • Het is niet toegestaan introducés en/of bezoekers in de vorm van ‘kijkers’ mee te nemen naar je les of één van de andere lessen.

 

Kleding, schoenen en hygiëne

 • Je bent vrij in je kledingkeuze, zolang je rekening houdt met de fatsoensnormen. Lingerie of ondergoed als sportoutfit is niet toegestaan.
 • Voor het paaldansen heb je een kort shortje en tanktop/ sporttopje nodig. Zorg er ook voor dat boezem en billen voldoende bedekt zijn én blijven. Tijdens de opwarming is het slim om een legging te dragen, zeker in de winter zodat je lichaam goed warm kan worden.
 • Schoenen zijn niet toegelaten in de zalen.
 • Sieraden zoals ringen, armbanden, kettingen en oorbellen dienen te worden verwijderd vóór elke les. Denk eraan om de dag dat je komt paaldansen geen bodylotion aan te doen.
 • Zorg altijd voor een goede hygiëne ten behoeve van jezelf en je medecursisten. Draag altijd schone (sport)kleding. Zorg dat je voeten proper zijn.
 • In de hangmat vragen we kousen en een t-shirt met mouwen die de oksel bedekken te dragen. Dit voor de hygiëne van de hangmatten.
 • Het is aan te raden een handdoek mee te brengen om op je matje te leggen voor de hygiëne.

 

Eten, drinken & roken

 • Het is niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen vóór of tijdens de les, workshop of activiteit in Studio noXcuse.
 • Tijdens de lessen is het gebruik van kauwgom of snoepjes niet toegestaan in verband met je veiligheid.
 • Eten en fridrank zijn niet toegestaan in de zalen.
 • Er geldt in de gehele studio een rookverbod.

 

Foto- en filmopnamen

 • Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in de studio is uitsluitend toegestaan met toestemming van Studio noXcuse. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
 • Voor de veiligheid en privacy van je medesporters vragen we om tijdens de les niet te filmen/ fotograferen. Tussen de lessen door is er steeds tijd om nog foto’s/ filmpjes/ … te maken. Denk eraan wanneer je beeldmateriaal online zet dit met respect te doen voor je medesporter en zijn privacy. Tijdens workshops van gastdocenten kan hier een uitzondering op gemaakt worden, dit moet echter eerst gevraagd worden.
 • Je geeft Studio noXcuse toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, deelnemers of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. Je kan ter plekke aan de docent of fotograaf kenbaar maken, als je niet gefotografeerd wenst te worden, als je foto’s niet op de website of social mediapagina’s van de studio mogen worden geplaatst en/of niet voor redactionele of promotionele doeleinden mogen worden gebruikt.
 • De in de studio gemaakte foto’s, van de studio ontvangen foto’s en foto’s die op de website of social mediapagina’s van de studio staan, zijn eigendom van de studio en uitsluitend voor privégebruik bestemd. Deze foto’s/ beeldmateriaal mogen niet voor commerciële doeleinden worden aangewend, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven door de directie.

 

Overige bepalingen

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de lessen uitsluitend bedoeld voor “eigen gebruik” door de cursisten; hier is de tariefstelling op afgestemd.
 2. Het is derhalve verboden om hetgeen tijdens de lessen is geleerd op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod is de cursist een vergoeding verschuldigd aan de studio van €850,00 euro per overtreding.
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Schrijf je in op de nieuwsbrief
ErrorHere